[Infographic] Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

28/04/2020 04:54 PM


[Infographic] Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.