25/06/2019 04:37 PM

Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt ...

25/06/2019 04:31 PM

Sáng ngày 25/6/2019, tại Nhà khách T78 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo về Đề án: “Đổi mới, sắp xếp bộ máy của BHXH VN theo hướng tinh gọn, ...

18/06/2019 05:49 PM

Trong hai ngày 13-14/6, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng năm 2019. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu ...

13/06/2019 02:47 PM

Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế(BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

13/06/2019 02:47 PM

Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế(BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

12/06/2019 02:32 PM

5 tháng đầu năm 2019, Ngành BHXH tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đặc biệt tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; ...

07/06/2019 11:02 AM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 1929/KH-BHXH tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7 với chủ đề "Chung tay xây dựng, phát triển ...

07/06/2019 10:54 AM

Ngày 05/6, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 1910/KH-BHXH về triển khai Chương trình hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh ...

06/06/2019 07:37 AM

Sáng 5/6, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, BHYT tháng ...

29/05/2019 04:08 PM

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công ...

Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội Phấn đấu đến hết năm 2019 đạt 450.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Đổi mới để phát triển và hiệu quả hơn

Văn phòng phải thực sự là trung tâm tham mưu, tổng hợp

Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế(BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế(BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH

"Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”

Triển khai hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu

BHXH Việt Nam: Ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt