Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM (17)
Trích yếu: 1165/BHXH-ST: V/v lạm dụng chính sách BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 428/QĐ-BHXH: Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp Ngành năm 2019 (đợt 3)
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 860/BHXH-BT: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 899/BHXH-BT: V/v tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 875/BHXH-BT: V/v triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel
Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày có hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1191/BHXH-TT: V/v hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 956/BHXH-VP: V/v phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 972/BHXH-TCKT: V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực