Số / Ký hiệu: 102
Trích yếu: Số / Ký hiệu: 102/NQ-CP
Loại văn bản:
Văn bản khác
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
102: Số / Ký hiệu: 102/NQ-CP
Nội dung trong tệp đính kèm
102Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF