Số / Ký hiệu: Số / Ký hiệu: 2353/KH-BHXH
Trích yếu: Số / Ký hiệu: 2353/KH-BHXH
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:
05/08/2019
Ngày có hiệu lực:
05/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số / Ký hiệu: 2353/KH-BHXH: Số / Ký hiệu: 2353/KH-BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm
Số / Ký hiệu: 2353/KH-BHXHKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF