Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (37)
Trích yếu: 860/BHXH-BT: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 899/BHXH-BT: V/v tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 875/BHXH-BT: V/v triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel
Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày có hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 878/KH-BHXH: Kế hoạch phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện "Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội 2020"
Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày có hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 27/TĐKT: V/v lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với tập thể đề nghị khen thưởng Huân chương
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày có hiệu lực:
24/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1191/BHXH-TT: V/v hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 956/BHXH-VP: V/v phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 972/BHXH-TCKT: V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực