Lịch tiếp công dân của BHXH tỉnh Bắc Kạn

Tiếp nhận, giải quyết TTHC cấp huyện tại TT Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Mức tính lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp và tính lãi BHXH tự nguyện