Lãnh đạo BHXH tỉnh

30/11/2019 12:00 AM


Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh Bắc Kạn gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

1. Bà Lò Thị Hoán - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh.

2. Ông Nguyễn Quốc Doanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

3. Bà Nông Thị Thùy - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

4. Ông Nông Văn Hoan - Phó Giám đốc BHXH tỉnh.