Chế độ Tử tuất

21/06/2017 10:17 AM


Căn cứ pháp lý:
- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014
- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
- Thông tư 59/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc
1. Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng:
Người lo mai táng cho một trong những đối tượng nêu dưới đây chết:
- Người đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian tham gia đóng BHXH mà thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên;
- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng đã nghỉ việc.
- Người chết do TNLĐ, BNN hoặc chết trong thời gian điều trị TNLĐ, BNN (không căn cứ vào thời gian tham gia BHXH)
2. Chế độ tuất hàng tháng:                            
2.1 Điều kiện về người chết:
- Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng trợ cấp BHXH 1 lần;
- Đang hưởng lương hưu; MSLĐ hàng tháng
- Chết do TNLĐ, BNN;
- Đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng với mức suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên.
2.2 Điều kiện về thân nhân:
- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên; con sinh ra sau khi người bố chết mà người vợ đang mang thai;
- Vợ (hoặc chồng), cha mẹ hai bên, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của Luật HNGĐ nếu nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi.
- Vợ (hoặc chồng), cha mẹ hai bên, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 và suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên.
Điều kiện về thu nhập: Thân nhân phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở, không bao gồm khoản trợ cấp theo pháp luật ưu đãi người có công.
2.3 Quyền lợi hưởng:
- Mai táng phí: Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở.
- Tuất hằng tháng: Tuất cơ bản: 50% mức lương cơ sở/01 định suất; Tuất nuôi dưỡng: 70% mức lương cơ sở/01 định suất (trường hợp không còn người trực tiếp nuôi dưỡng)
- Số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp theo quy định.
- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.
3. Chế độ tuất 1 lần:
3.1 Điều kiện hưởng:
- Người lao động chết không thuộc các trường hợp hưởng tuất hàng tháng;
- Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp hưởng tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng;
- Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
- Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
- Người đang hưởng trợ cấp theo QĐ 613; QĐ91.
3.2. Mức hưởng:
Được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội như sau:
- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
- Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
- Đối với người đang hưởng lương hưu: nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng tiếp theo, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng nhưng mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết./.