06/10/2016 05:33 PM

Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện là người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này

Chế độ hưu trí áp dụng từ ngày 01/01/2016 theo Luật BHXH năm 2014

Quy định về BHXH tự nguyện