Nghỉ việc từ 14 ngày trở lên có phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế , bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp không?

20/08/2019 08:38 AM


     Việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) đối với các trường hợp nghỉ làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên được quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

     Theo quy định tại Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018; Khoản 2 Điều 11 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; Khoản 2,3 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian nghỉ làm việc từ 14 ngày trở lên được chia thành 3 trường hợp cụ thể như sau:
     
      1. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH, BHTNLĐ-BNN tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
        Trong trường hợp này, người lao động vẫn phải đóng BHYT và BHTN đầy đủ.
       Nếu người lao động nghỉ làm việc nhưng vẫn hưởng tiền lương (như nghỉ phép) thì vẫn phải đóng BHXH theo quy định.

      2. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng 
     Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ - BNN và không thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian này,  người lao động vẫn được hưởng quyền lợi BHYT nhưng không được tính để hưởng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

      3. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng
     Người lao động trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ - BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BH thất nghiệp và được cơ quan BHXH đóng BHYT.

Kim Anh