Đáp án câu hỏi số 01 tháng 9/2018

10/10/2018 02:27 PM


Câu 1: Ông Nguyễn Văn A đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Trên đường đi du lịch ở Sầm Sơn Thanh Hóa ông bị đau bụng dữ dội và sốt cao nên được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Vậy, ông có được hưởng BHYT không và mức hưởng là bao nhiêu?
Đáp án:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Luật BHYT trong trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với các giấy tờ theo quy định trước khi ra viện.
Đối với trường hợp của ông, nếu được cơ sở KCB xác nhận là vào viện trong tình trạng cấp cứu và xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện, thì ông sẽ được hưởng BHYT theo đúng mức hưởng và phạm vi quyền lợi hưởng BHYT như khi đi KCB đúng tuyến.
Trường hợp ông được xác nhận cấp cứu, nhưng chưa trình thẻ BHYT để được hưởng quyền lợi BHYT tại bệnh viện, ông có thể mang giấy ra viện, chứng từ thanh toán viện phí đến cơ quan BHXH để được thanh toán trực tiếp.

Câu 2. Người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;
b. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;
c. Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;
d. Cả 3 trường hợp trên
Đáp án: Phương án d (Khoản 1 Điều 45 Luật An toàn Vệ sinh Lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015)

Câu 3. Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH Tự nguyện do người tham gia lập gồm:
a. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
b. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và Bản sao Giấy khai sinh.
c. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và bản sao  Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
Đáp án: Phương án a (Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 24, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngảy 14/4/2017

Câu 4: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) nào sau đây không thuộc đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.
a. HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng
b. HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng
c. HĐLĐ có thời hạn không xác định thời hạn
Đáp án: Phương án a (Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13)