[Infographic] Thành tựu cải cách TTHC trong lĩnh vực BHYT của BHXH Việt Nam

30/08/2019 09:51 AM


     Những năm qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm các quy trình, thủ tục, hồ sơ tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong khám chữa bệnh (KCB) và giao dịch về BHYT.


(Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn)