Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn: Tổng kết công tác đảng năm 2018

02/01/2019 04:19 PMChiều ngày 28/12/2018, Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh Lò Thị Hoán - Chủ trì Hội nghị.
 

Năm 2018, Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, của ngành để xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác, theo đó, toàn ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảng bộ đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan vững mạnh; hoàn thiện, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển điều động, đánh giá cán bộ đúng thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, đề xuất chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến hoạt động đúng theo điều lệ, quy chế, chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ quy định; thực hiện tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết trong đơn vị. Vận động 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham gia ủng hộ các hoạt động tình nghĩa do ngành và địa phương phát động...  

Bên cạnh kết quả đạt vẫn còn những khó khăn, tồn tại trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuyên môn như: Khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; số đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài vẫn tồn tại và diễn biến rất phức tạp....

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Thị Hoán - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đã góp công sức, trí tuệ cùng tập thể Đảng bộ BHXH tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Năm 2019, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người thụ hưởng, góp phần tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả lộ trình cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả mà tổ chức Đảng là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành. Sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ sẽ góp phần vào thành công chung của toàn Đảng bộ BHXH tỉnh trong năm 2019.

Tại hội nghị, Đảng bộ BHXH tỉnh đã biểu dương 01 tập thể (Chi bộ 2) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
 
Biểu dương 01 tập thể (Chi bộ 3) và 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 

 
Bùi Toàn