Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

19/07/2019 12:23 PM


     Chiều ngày 18/7/2019, Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Các đảng viên tham dự Hội nghị

     Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của cấp uỷ cấp trên tới toàn thể đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong đơn vị. Công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể… cũng luôn được quan tâm thực hiện, góp phần tạo sự thống nhất về hành động trong toàn Đảng bộ BHXH tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả … Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như việc xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn còn khá cao…
Đ/c Lò Thị Hoán - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH phát biểu chỉ đạo

     Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng bộ - đồng chí Lò Thị Hoán nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tỉnh uỷ, BHXH Việt Nam giao; triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy” theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; Kịp thời phổ biến, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng cấp trên; tuyên truyền vận động người dân tham gia và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong các chi bộ và toàn Đảng bộ; Thực hiện đúng kế hoạch, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong Đảng bộ, chi bộ; Định hướng chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, đúng nguyên tắc… thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đ/c Lò Thị Hoán – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh trao Giấy khen
cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 
 
     Nhân dịp này, Đảng bộ BHXH tỉnh đã biểu dương, khen thưởng đối với 01 Chi bộ, 06 Đảng viên điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018./.

Quế Anh