Kết nạp Đảng viên mới

30/10/2019 04:11 PM


     Vừa qua, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Dương Thị Thoan - Chuyên viên Phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh Bắc Kạn.
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Bí thư Chi bộ 4
trao QĐ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Dương Thị Thoan

    Đảng bộ BHXH tỉnh có 04 chi bộ trực thuộc. Chi bộ 4 hiện có 12 đảng viên, chiếm số lượng 26,1% số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc kết nạp Đảng viên mới sẽ góp phần nâng cao sức mạnh của Chi bộ 4 nói riêng và sức mạnh của toàn Đảng bộ nói chung.

Đ/c Đồng Thị Kim Xuyến- Bí thư chi bộ 4
giao nhiêm vụ cho Đảng viên mới

    Giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới, đồng chí Đồng Thị Kim Xuyến - Bí thư chi bộ 4 yêu cầu đồng chí Dương Thị Thoan luôn ghi nhớ và thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên, tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác chuyên môn, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Chi bộ 4 và Đảng bộ BHXH tỉnh trong sạch, vững mạnh./.                                                                  
                                                                                  Hà Thị Bùi Hiển