Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp

28/02/2020 03:32 PM


Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 28/02/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Sáng ngày 28/02/2020, Hội nghị học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham dự của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh. Nội dung Chuyên đề năm 2020 do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia Cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt gồm 02 phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng giai đoạn cách mạng mới.
Toàn cảnh buổi học tập Chuyên đề HCM năm 2020
 
Kết thúc Hội nghị Đảng bộ BHXH tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung Chuyên đề năm 2020 gắn chặt với việc thực hiện Kế hoạch số 493-KH/ĐU ngày 19/02/2020 của Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện đăng ký những việc làm cụ thể làm theo gương Bác, phản ánh nhận thức tư tưởng và phương hướng, giải pháp trong thực hiện chuyên đề năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị.
Đc Lò Thị Hoán - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì HN lấy ý kiến nhân sự cấp ủy Đảng bộ
 
Chiều cùng ngày, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Các thành phần tham dự Hội nghị gồm: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo BHXH tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ và các tổ chức đoàn thể thuộc BHXH tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định./.

Quế Anh