Học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và các văn bản của Đảng bộ cấp trên

24/11/2019 01:47 PM


     Ngày 22/11/2019, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và một số văn bản của Đảng bộ cấp trên. Đồng chí Lò Thị Hoán - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Nguyễn Quốc Doanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo viên tại Hội nghị. 

Toàn cảnh Hội nghị

     Hơn 80 cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cơ quan đã được học tập, triển khai 13 chuyên đề, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư như các Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019, Kết kuận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019, Kết kuận số 55-KL/TW ngày 17/8/2019, Kết kuận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019, Kết kuận số 60-KL/TW ngày 8/10/2019, Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019; Các Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019, Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019; Các Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019… và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII.

Quán triệt các nội dung cho toàn thể đảng viên, CBVC và NLĐ

     Hội nghị cũng đã quán triệt, phổ biến các chuyên đề dành cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh gồm các văn bản của Trung ương như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2019 của BCH Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng…; Các văn bản của Đảng bộ cấp trên như Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 26/7/2019; Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025… và thông tin một số nội dung các văn bản mật về việc quản lý, sử dụng tài liệu mật, về công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 về chính trị nội bộ Đảng.

Quán triệt các nội dung dành cho các đảng viên

     Thông qua Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động BHXH tỉnh hiểu rõ, nắm vững những quan điểm, mục tiêu và nội dung của các chuyên đề đã triển khai, quán triệt, từ đó, tiếp tục nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại địa phương, cơ quan./.

Quế Anh