Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

20/01/2020 03:43 PM


     Ngày 20/01/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lò Thị Hoán - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị. 
Đ/c Nguyễn Quốc Doanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh
báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2019
 
     Năm 2019, Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ triển khai hiệu quả các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy Bắc Kạn gắn liền với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kết thúc năm 2019 toàn ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, tổ chức Học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra giám sát; quan tâm sâu sát công tác xây dựng Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể hoạt động đúng điều lệ, quy chế, chức năng… qua đó, tạo được khối đại đoàn kết sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

     Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp; Việc cụ thể hóa nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ chưa sâu...
Đ/c Lò Thị Hoán – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo HN
 
     Phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lò Thị Hoán - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, đây cũng là năm Ngành BHXH kỷ niệm 25 năm thành lập, là năm có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy theo Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy” trong hệ thống Ngành BHXH Việt Nam, do đó sẽ có những tác động không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ… Đồng chí yêu cầu, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị với phương châm tổ chức Đảng, Đảng viên tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của ngành.
Biểu dương các tập thể, cá nhân HTXS nhiệm vụ năm 2019
 
     Nhân dịp này, Đảng bộ BHXH tỉnh đã biểu dương 01 tập thể (Chi bộ 3) và 09 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Quế Anh