Phối hợp tuyên truyền Luật Bảo hiểm Y tế

06/07/2017 10:49 AM


Vừa qua, BHXH huyện Ba Bể phối hợp với UBND các xã: Thượng Giáo, Hà Hiệu, Mỹ Phương và thị trấn Chợ Rã tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế.

Vừa qua, BHXH huyện Ba Bể phối hợp với UBND các xã: Thượng Giáo, Hà Hiệu, Mỹ Phương và thị trấn Chợ Rã tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế.

Ông Nông Văn Thuyết - Giám đốc BHXH huyện Ba Bể trực tiếp tuyên truyền tại hội nghị


Toàn cảnh hội nghị tại UBND xã Hà Hiệu


Tại các Hội nghị, trên 200 đại biểu là Trưởng thôn, Tiểu khu trưởng, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc và các chủ hộ gia đình chưa có thẻ BHYT đã được nghe lãnh đạo BHXH huyện tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về những nội dung cơ bản của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; các văn bản hướng dẫn thực hiện luật…Trong đó, tập trung chủ yếu hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia và hưởng các quyền lợi về BHYT hộ gia đình. Các quy định mới về thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, lộ trình thực hiện điều chỉnh tăng giá các dịch vụ y tế đối với đối tượng không có thẻ BHYT theo Thông tư số 02 /2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế…

Qua các Hội nghị tuyên truyền giúp đại biểu có cái nhìn sâu rộng hơn về Luật BHYT hiện hành, giá trị của thẻ BHYT… khi tất cả các dịch vụ y tế đều tăng giá người dân sẽ tự thấy được lợi ích khi tham gia BHYT.

Lục Thùy