Chỉ cần 10 phút để cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

22/04/2020 11:39 AM


Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn vừa cải tiến quy trình cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với những trường hợp mất, hỏng với thời gian thực hiện được rút ngắn từ 1 ngày làm việc xuống còn 0,5 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế chỉ từ 5-15 phút.
Người dân đề nghị cấp lại thẻ BHYT tại bộ phận “một cửa” của BHXH tỉnh Bắc Kạn
 
Người đề nghị cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đến bất kỳ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan Bảo hiểm xã hội, cụ thể là tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn, trụ sở Bảo hiểm xã hội các huyện hay Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đã được triển khai tại Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới và Chợ Đồn) đều được cán bộ “một cửa” cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện in, trả thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ngay sau đó mà không phải chờ đợi.
 
Đến nay, sau gần một tháng triển khai thực hiện (từ tháng 4/2020), chỉ tính riêng Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và in, cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho 51 trường hợp tại bộ phận “một cửa”, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thuận tiện, nhanh chóng.

Kim Anh