BHXH tỉnh Bắc Kạn với mô hình “dân vận khéo” trong tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT

07/05/2020 11:53 AM


Thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về công tác dân vận chính quyền, BHXH tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 117/KH-BHXH ngày 27/02/2020 về triển khai công tác dân vận năm 2020, trong đó, tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” - Mỗi công chức, viên chức BHXH là một tuyên truyền viên tích cực, đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, hướng tới sự hài lòng của người dân, các tổ chức và Doanh nghiệp…

 
“Khéo” tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tin
Theo đó, để thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giúp cho nhân dân hiểu rõ về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tới tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, qua đó,phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của từng cán bộ, tích cực vận động và khéo tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn và hướng đến mục tiêu “Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động” và “Bảo hiểm y tế toàn dân”.
Mỗi cán bộ BHXH “dân vận khéo”qua việc thực hiện phong trào thi đua
 
Với đặc thù tỉnh Bắc Kạn là một tỉnh vùng núi cao, có địa hình phức tạp, cơ sở vật chất và điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, dân cư sống phân tán… chính vì vậy, công tác dân vận khéo để tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT đến với nhân dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn luôn là một trong những nhiệm vụ được BHXH tỉnh đặt lên hàng đầu. Ngoài những hình thức tuyên truyền cơ bản như tuyên truyền trực quan qua panô, áp phích và các ấn phẩm tờ rơi, tờ gấp, sách, báo, tạp chí…; tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh hay phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chỉ địa phương thực hiện các chuyên mục, phóng sự, tin, bài tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn…, mỗi cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan BHXH tỉnh sẽ tham gia vào công tác “dân vận khéo” qua việc tích cực thực hiện phong trào thi đua, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH tự nguyện để người dân hiểu và chủ động tham gia…
 
Cán bộ BHXH đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để “dân vận khéo”
 
Thêm vào đó, trước ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut corana (Covid-19) phải hạn chế tụ tập đông ngườinên thay vì tổ chức các Hội nghị tuyên truyền tại thôn, bản, tổ phố như trước đây thì việc từng cán bộ, viên chức cơ quan BHXH đến từng hộ gia đình “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, tận tình hướng dẫn, tư vấn để nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện cũng như vận động người dân tham gia là biện pháp hết sức tối ưu, vừa đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa góp phần đưa các chế độ, chính sách BHXH nhân văn đến gần với người dân hơn.
Việc triển khai mô hình dân vận khéo gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện mà trực tiếp là việc phát động phong trào thi đua của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước. Chỉ sau hơn 1 tháng, cán bộ, viên chức và người lao động toàn Ngành đã “khéo” tuyên truyền, vận động được gần 120 người tham gia BHXH tự nguyện.
 
Triển khai đồng bộ những giải pháp dài hạn
Việc thực hiện mô hình dân vận khéo không chỉ gắn với tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước tađược xác định cụ thể tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành TƯ Đảng về cải cách chính sách BHXH mà còn được BHXH tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện thống nhất từ tỉnh đến huyện, thực hiện sâu rộng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Ngành vàáp dụng linh hoạt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của toàn Ngành.Theo đó, BHXH tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, đôn đốc triển khai hiệu quả các quy định của Luật BHXH và những quy định khác về BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; thực hiện đổi mới các hình thức tuyên truyền, thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở KCB BHYT kịp thời, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh; Giải quyết và chi trả đầy đủ chế độ BHXH, BHTN. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởngcác chế độ BHXH, BHYT, BHTN…
Nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện cho người tham gia
 
Bên cạnh đó, để áp dụng hiệu quả mô hình dân vận khéo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của toàn Ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan BHXH tỉnh Bắc Kạn đều phải không ngừng học tập, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức, thực sự am hiểu về các chế độ, chính sách để có thể tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ, khéo léo trong việc tuyên truyền, giải thích, tiếp xúc với nhân dân… góp phần xây dựng hình ảnh Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn./.

Quế Anh