Bắc Kạn: Hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc

07/05/2020 03:58 PM


Ngày 05/5/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.
Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
(Nguồn ảnh: Báo Bắc Kạn)
 
Theo nội dung Nghị quyết, các trường hợp thuộc đối tượng áp dụng, bao gồm:
- Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã khi thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.
- Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
- Công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn theo Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã.
Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp: (1)Cán bộ, công chức cấp xã đã có thông báo nghỉ hưu. (2)Cán bộ, công chức cấp xã tự ý bỏ việc hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc; cán bộ, công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (3)Cán bộ, công chức cấp xã đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; cán bộ, công chức cấp xã đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. (4)Cán bộ, công chức cấp xã trong 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 01 năm được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ. (5)Cán bộ cấp xã thuộc diện nghỉ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
 
 
Các đối tượng thuộc diện áp dụng, khi nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay ngoài được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật còn được hỗ trợ chính sách sau:
a) Đối với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi
- Cán bộ, công chức cấp xã có đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trở lên nếu còn thiếu dưới 24 tháng để đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện làm việc bình thường hoặc thiếu dưới 24 tháng để đủ tuổi nghỉ hưu tối thiểu theo quy định làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có đủ 15 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại xã có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 được hỗ trợ 1.500.000 đồng cho mỗi tháng nghỉ hưu trước tuổi.
- Cán bộ, công chức cấp xã có đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trở lên nếu còn thiếu từ đủ 24 tháng đến đủ 60 tháng để đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện làm việc bình thường hoặc thiếu từ đủ 24 tháng đến đủ 60 tháng để đủ tuổi nghỉ hưu tối thiểu theo quy định làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có đủ 15 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại xã có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 được hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi tháng nghỉ hưu trước tuổi.
b) Các trường hợp thôi việc ngay
- Cán bộ, công chức cấp xã có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm được hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế một lần tối đa không quá 05 năm hoặc đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (mức hỗ trợ bằng mức đóng tại thời điểm cán bộ, công chức công tác trước khi thôi việc ngay gồm cả phần người lao động và phần nhà nước đóng).
- Cán bộ, công chức cấp xã có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội dưới 15 năm được hỗ trợ 50.000.000 đồng/người.
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2020./.

Quế Anh