Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

09/03/2020 10:00 PM


Sau gần 04 năm thực hiện Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp của cơ quan BHXH, công tác thanh tra chuyên ngành tại BHXH tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác tăng thu, giảm nợ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người lao động trên địa bàn tỉnh.
 
Bước đầu tạo ra những tác động tích cực
 
Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện chức năng TTCN, BHXH tỉnh Bắc Kạn  đã tổ chức TTCN tại 05 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ). Đến năm 2017, công tác TTCN đã được thực hiện tại 32 đơn vị SDLĐ, yêu cầu truy đóng cho 15 lao động và truy thu 18,8 triệu đồng. Năm 2018, việc thực hiện TTCN tiếp tục tăng lên là 67 đơn vị SDLĐ, trong đó, số lao động yêu cầu truy đóng là 90 lao động và truy thu 331,3 triệu đồng. Năm 2019, thực hiện TTCN tại 74 đơn vị SDLĐ, truy đóng cho 53 lao động và truy thu 441,7 triệu đồng, giảm 37 lao động và giảm truy thu 110,4 triệu đồng so với năm 2018. Tính đến cuối năm 2019, tình hình nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các đơn vị trước khi ban hành quyết định thanh tra là 2,9 tỷ đồng, số tiền đã khắc phục sau thanh tra là 2,4 tỷ đồng.
 
Việc thực hiện thanh tra đột xuất và ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với các đơn vị vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bước đầu đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong giảm thiểu nợ đọng gắn với chăm lo, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại các đơn vị SDLĐ.
Một buổi làm việc tại đơn vị của BHXH tỉnh
 
Xác định những khó khăn, hạn chế
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TTCN cũng còn không ít khó khăn, vướng mắc. Đơn cử như, tuy có quyền và trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhưng cơ quan BHXH lại chỉ có chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, chứ không có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị SDLĐ và cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Quy định này khiến cho cơ quan BHXH gặp khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT không được giải quyết hoặc xử lý kịp thời.
 
Hiện nay, BHXH tỉnh Bắc Kạn đang áp dụng biện pháp ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền. Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra cho thấy, số đơn vị được TTCN đóng qua các năm đều có biến động về lao động, nợ tiền đóng BHXH; khi có kết luận TTCN các đơn vị nợ khắc phục chậm. Ngoài ra, mức xử phạt hành chính tối đa của một đơn vị SDLĐ vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn thấp, chưa đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính răn đe, ngăn chặn vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
 
Bên cạnh đó, mặc dù công tác phối hợp với các cơ quan liên ngành như: Thanh tra nhà nước, Thuế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức Công đoàn, Y tế… được thực hiện khá tốt, tuy nhiên việc phối hợp triển khai Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH bao gồm: Điều 214 quy định về Tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 quy định về Tội gian lận BHYT và Điều 216 quy định về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn chậm và chỉ dừng ở mức độ kiểm tra, cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thanh tra của ngành BHXH.
 
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành
 
Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, trong thời gian tới, để công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng hiệu quả, BHXH tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các Ngành, cơ quan liên quan... trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị SDLĐ; quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH; Hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn về biện pháp chế tài đối với các cá nhân, tổ chức chậm thực hiện kết luận sau thanh tra; Xử lý nợ BHXH, BHYT kéo dài (không còn khả năng trả nợ) của các đơn vị ngừng hoạt động, giải thể, phá sản để tháo gỡ, giải quyết chế độ cho NLĐ tại các DN này; Làm rõ thẩm quyền của cơ quan BHXH về một số hành vi sai phạm được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế...

Quế Anh