Bưu điện tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020

Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Bắc Kạn: Chi trả 02 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 04, 05/2020 đến từng nhà đối tượng hưởng

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid-19 gây ra

BHXH tỉnh Bắc Kạn: Tạo thuận lợi tối đa cho DN tham gia BHXH, BHYT, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Linh hoạt hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn chung sức phòng chống dịch Covid-19

BHXH huyện Ba Bể tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện