Huyện Chợ Đồn: Tăng cường vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách lao động, tiền lương; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

Phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới Hội viên Nông dân

UBND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

BHXH huyện Pác Nặm: Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện cải cách chính sách BHXH

BHXH huyện Chợ Đồn: cập nhật 100% dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT

BHXH huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị Viên chức, NLĐ năm 2019

BHXH huyện Chợ Đồn tăng cường công tác PCCC & CNCH

BHXH huyện Pác Nặm: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và đốc thu BHXH, BHYT, BHTN

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới hội viên phụ nữ