Triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH

26/06/2017 08:26 AM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2449/KH-BHXH về tập trung, thống nhất cơ sở dữ liệu và triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 liên thông giữa các phần mềm nghiệp vụ.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2449/KH-BHXH về tập trung, thống nhất cơ sở dữ liệu và triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 liên thông giữa các phần mềm nghiệp vụ.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố: Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 CCHC, thực hiện giao dịch điện tử, liên thông, tập trung dữ liệu phục vụ việc quản lý, chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, DN; ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; xây dựng và hoàn thiện Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp các yêu cầu nghiệp vụ của Ngành; đồng bộ, liên thông, tập trung trong lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tổ chức các giải pháp để triển khai có hiệu quả Bộ công cụ tập trung dữ liệu, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính hiệu quả và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vận hành liên tục, thông suốt nhằm phục vụ Ngành, tổ chức và cá nhân liên quan.

Các đơn vị liên quan cần: Hoàn thiện quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đồng bộ, liên thông dữ liệu hộ gia đình; hoàn thiện quy trình giao dịch điện tử; xây dựng và hoàn thiện công cụ về giao dịch điện tử, quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tập trung, đồng bộ, liên thông dữ liệu hộ gia đình, đáp ứng các yêu cầu về giao dịch điện tử, giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Về giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, các đơn vị liên quan cần hoàn thiện các quy trình trên nền tảng giao dịch điện tử, ứng dụng CNTT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu CCHC, tạo thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức; đồng thời, tổ chức triển khai, tập huấn các quy trình, nghiệp vụ trên.

Kế hoạch này điều chỉnh lại các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 519/KH-BHXH ngày 22/2/2017 và Kế hoạch 595/KH-BHXH ngày 28/2/2017.

Trong quá trình triển khai, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời phản ánh vướng mắc về Tổ triển khai để giải quyết và kịp thời đề xuất Tổng Giám đốc các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Nguồn tin: https://baohiemxahoi.gov.vn/