Triển khai “Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH” và “Hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ”

30/10/2017 10:51 AM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH” và triển khai “Hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ” cho trên 100 cán bộ viên chức trực tiếp giải quyết chế độ BHXH, CNTT, Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, thu, cấp sổ thẻ, kế toán thuộc các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố.

Từ ngày 26-27/10/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH” triển khai “Hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ” cho trên 100 cán bộ viên chức trực tiếp giải quyết chế độ BHXH, CNTT, Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, thu, cấp sổ thẻ, kế toán thuộc các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, báo cáo viên đã trình bày, hướng dẫn trực tiếp trên máy tính về bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH; thực hành mẫu giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất; in mẫu biểu, thành phần hồ sơ, chứng từ giải quyết các chế độ BHXH trên phần mềm mới. Hướng dẫn thao tác cấu hình, truy cập hệ thống hỗ trợ kê khai BHXH, hệ thống quản lý đăng ký, tiếp nhận dữ liệu đối với các đơn vị sử dụng lao động, quản trị hệ thống; thực hành mẫu quá trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ trên hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ.

Bà Hà Thị Bùi Hiển - Phó trưởng phòng Phòng Chế độ BHXH báo cáo viên tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ viên chức các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, thực hành trên máy để hiểu sâu, thao tác đúng về nghiệp vụ giải quyết, quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHXH; nắm vững hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ đã được liên thông dữ liệu với bộ công cụ tập trung dữ liệu của ngành.

Cán bộ viên chức thực hành thao tác trực tiếp trên bộ công cụ
 

Việc ban hành và triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH cũng như việc triển khai hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ là một bước tiến quan trọng của Ngành trong thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện, liên thông dữ liệu giữa bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giám định BHYT và giải quyết các chế độ BHXH cho người hưởng. Theo tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Bắc Kạn sẽ phấn đấu hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu quản lý chính sách BHXH từ hệ thống cũ sang hệ thống mới xong trước ngày 29/10/2017./.

Bùi Toàn