Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2018

06/03/2018 11:17 AM


BHXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp giao ban công tác. Bà Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh và Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ.


Chiều ngày 05/3/2018, BHXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp giao ban công tác. Bà Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh và Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ.


Phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp đã tập trung đánh giá kết quả công tác, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đến hết tháng 02 năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và thời gian tiếp theo của năm 2018.


Kết thúc cuộc họp, bà Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tập trung phối hợp hoàn thành đồng bộ mã số BHXH cho 100% người tham gia xong trước 31/3/2018; thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về những điểm mới trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT thông qua việc lựa chọn các hình thức, phương pháp truyền thông đến từng nhóm đối tượng sao cho phù hợp, đạt hiệu quả …

Bùi Toàn