19/03/2018 03:00 PM

Đoàn Công tác của BHXH Việt Nam do Phó Giám đốc Trần Đình Liệu dẫn đầu đã có chương trình làm việc với Bộ Lao động, Đoàn kết và An sinh xã hội của Bồ Đào Nha ...

12/03/2018 03:02 PM

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về ...

Đề xuất mức phạt từ 12%-15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc với DN trốn đóng BHXH cho NLĐ

BHXH Việt Nam tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm về an sinh xã hội tại Bồ Đào Nha

Tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHYT

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gian trưng bày của Báo BHXH

[Chùm ảnh]: Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tháp tùng Thủ tướng thăm Đại học Waikato, New Zealand

Thủ tướng thăm và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa BHXH Việt Nam với Đại học Waikato (New Zealand)

Thủ tướng đối thoại với sinh viên Đại học Waikato

Thỏa thuận hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Đại học Waikato, New Zealand: Minh chứng sinh động của hợp tác hiệu quả về giáo dục và đào tạo

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tháp tùng Thủ tướng thăm chính thức New Zealand và Australia

05 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW: Nhiều dấu ấn quan trọng