Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín (khóa XI)

10/10/2017 03:49 PM


Ngày 3/10/2017, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín (khóa XI) để đánh giá công tác 9 tháng, bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Ngày 3/10/2017, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín (khóa XI) để đánh giá công tác 9 tháng, bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín (khóa XI)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung các chỉ tiêu sản xuất chính của ngành nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích gieo cấy lúa đạt 23.748ha, bằng 106% kế hoạch; cây dong riềng trồng được 907ha, bằng 106% kế hoạch. Dự ước sản lượng lương thực có hạt đạt 182.712 tấn, bằng 104% kế hoạch. Tổng diện tích cam quýt là 2.440ha, sản lượng ước đạt 16.005 tấn, tăng 27% so với năm 2016. Cây hồng diện tích là 850ha, sản lượng ước đạt 1.850ha, tăng 54% so với năm 2016. Trồng rừng năm 2017 thực hiện được 7.003ha, vượt 10% kế hoạch và tăng 1% so với cùng kỳ. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được các cấp ngành tích cực chỉ đạo thực hiện.

9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 707,35 tỷ đồng, tăng 1,17% so với cùng kỳ, đạt 67% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư phát triển được giao là trên 1.323 tỷ đồng; đã giải ngân được trên 490 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch. Ước tính hết tháng 9, tổng huy động vốn các ngân hàng đạt 5.783 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có thêm 29 hợp tác xã được thành lập, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 110.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên được quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh đã ban hành Đề án ấn định thuế đối với hoạt động khoáng sản, Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản. Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; hiện nay, ngành chuyên môn và các địa phương đang tích cực phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Trong 9 tháng, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm cho 4.844 người, đạt trên 96% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. Chỉ số hài lòng của người dân đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính được công bố đạt 63,7%...

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện thường xuyên. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển đảng viên được quan tâm. 9 tháng đầu năm toàn tỉnh mở 32 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng với 1.798 người tham gia. 11 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.002 đảng viên và kết nạp 1.115 đảng viên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm, tình hình thu ngân sách toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đến nay tổng thu ngân sách đạt 357,548 tỷ đồng, bằng 59,6% kế hoạch. Tổng giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển đạt thấp. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt trong công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, chỉ thầu. Mưa lớn kéo dài làm 3 người chết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tài sản, hoa màu. Việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng chậm, gây khó khăn cho công tác quản lý, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ rừng…

Trước những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 như: Rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng thời có giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017. Tập trung khắc phục, chăm sóc diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng mưa lũ; hoàn thành việc quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; tập trung triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, tăng cường quảng bá thương hiệu, tìm thị trường cho sản phẩm có thế mạnh của tỉnh. Tập trung huy động nguồn lực hoàn thành mục tiêu xây dựng 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tăng cường đôn đốc thu ngân sách, chống thất thu ngân sách. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội. Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ nông sản; Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn…

Tại hội nghị, cùng với việc thảo luận, đánh giá kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng, bàn giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo kết quả công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2016 - 2017; báo cáo đề xuất các giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2017.

Qua thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị, cụ thể như: Đối với sản xuất nông lâm nghiệp, cần đánh giá chính xác về diện tích, hiệu quả một số loại cây trồng (thuốc lá); tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc các diện tích rừng trồng mới để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chất lượng. Việc xây dựng nông thôn mới gặp khó khăn đối với tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo; cần rà soát lại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí cũ, đối chiếu với quy định mới để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng quy định; việc giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới ở cấp xã thực hiện chậm, chưa hiệu quả. Việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới chưa hiệu quả, đặc biệt là công tác tuyên truyền, trợ giúp hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Cần sớm hướng dẫn về công tác tổ chức Đảng đối với các đơn vị sáp nhập theo Đề án 03 của tỉnh. Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khai thác khoáng sản, đồng thời cần có biện pháp xử lý mạnh tay để chống thất thu ngân sách. Cần chỉ đạo thực hiện đồng bộ việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm…

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục bệnh “vô cảm”, bệnh “thành tích” trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức; có giải pháp phù hợp tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính. Giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư công ngay từ khâu khảo sát lập dự án, đấu thầu, chỉ thầu. Các địa phương, cơ quan chủ động nhân rộng các mô hình sản xuất của người dân có hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công. Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương…/.

Nguồn tin: www.backan.gov.vn