Số / Ký hiệu: Mẫu số 3-CBH
Trích yếu: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
Loại văn bản:
Chi trả chế độ, chính sách BHXH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 3-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
Nội dung trong tệp đính kèm