Số / Ký hiệu: Mẫu số C79-HD
Trích yếu: Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT
Loại văn bản:
Chính sách BHYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:
14/11/2018
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số C79-HD: Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm