Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (6)
Trích yếu: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người chỉ tham gia BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Áp dụng đối với người tham gia hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)
Ngày ban hành:
08/01/2020
Ngày có hiệu lực:
08/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng kê thông tin
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực