Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (5)
Trích yếu: Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT
Ngày ban hành:
14/11/2018
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT (đối với người bệnh BHYT đăng ký ban đầu/đa tuyến đến)
Ngày ban hành:
25/01/2019
Ngày có hiệu lực:
25/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống kê thuốc thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
22/12/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
22/12/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực