Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (9)
Trích yếu: Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 28/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 153/2018/NĐ-CP: Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày có hiệu lực:
24/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
29/12/2015
Ngày có hiệu lực:
15/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
05/01/2016
Ngày có hiệu lực:
20/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
11/11/2015
Ngày có hiệu lực:
01/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực