Số / Ký hiệu: 24/2020/TT-BTC
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ, Ngành
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
30/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lưc
Nội dung văn bản
24/2020/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN
Nội dung trong tệp đính kèm