Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (52)
Trích yếu: Công văn số 122/BHXH-PCST v/v chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia thuộc địa bàn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
28/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 28/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 13/2019/TT-BYT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018
Ngày ban hành:
05/07/2019
Ngày có hiệu lực:
05/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn lập DS đối tượng tham gia BHYT do Bộ LĐTB&XH quản lý
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3046/BHXH-BT: Thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu
Ngày ban hành:
20/08/2019
Ngày có hiệu lực:
20/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3045/BHXH-BT: Hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Ngày ban hành:
20/08/2019
Ngày có hiệu lực:
20/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 529/BHXH-QLT: Hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
30/08/2019
Ngày có hiệu lực:
30/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 166/QĐ-BHXH: Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực