Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (52)
Trích yếu: Quyết định số 777/QĐ-BHXH: Công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 153/2018/NĐ-CP: Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày có hiệu lực:
24/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 102/NQ-CP: Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH
Ngày ban hành:
03/08/2018
Ngày có hiệu lực:
03/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 888/QĐ-BHXH: Sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày có hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019
Ngày ban hành:
18/07/2018
Ngày có hiệu lực:
18/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày có hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết của BHXH Việt Nam "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới"
Ngày ban hành:
24/08/2017
Ngày có hiệu lực:
24/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
08/08/2013
Ngày có hiệu lực:
08/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực