Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã (1)
Lĩnh vực:
Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện