Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (1)
Lĩnh vực:
Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện