Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (1)
Lĩnh vực:
Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện