• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Loại thủ tục Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm
  • THỦ TỤC LIÊN QUAN
    Không có thủ tục liên quan nào.