Tham gia Bảo hiểm thất nghiệp: Điều kiện, quyền lợi và thủ tục đăng ký người lao động nên biết ​

04/05/2018 04:23 PM


 

Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một hệ thống an sinh xã hội bền vững, nhằm ổn định cuộc sống cho người lao động không may bị rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau hoặc bị mất việc làm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365, bù đắp một phần thu nhập, được tư vấn, trợ cấp học nghề, được giới thiệu việc làm miễn phí, được cấp thẻ BHYT nên họ an tâm cuộc sống, tìm công việc mới phù hợp với khả năng của mình.

Thời gian vừa qua, nhiều người lao động làm việc có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc sau khi xin nghỉ việc hoặc bị mất việc làm có tổng thời gian đóng BHTN trên 12 tháng; người lao động đi đăng ký trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm, không được Trung tâm dịch vụ việc làm ra quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những trường hợp này mang sổ BHXH đến cơ quan BHXH thắc mắc, với lý do: Tại sao trong sổ BHXH thể hiện tổng thời gian đóng BHTN trên 12 tháng mà không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

 

 

Nhân viên Phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính BHXH tỉnh Bạc Liêu đang hướng dẫn người lao động đi đăng ký hưởng trợ cấp BHTN

 

Căn cứ Điều 49, Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 quy định: Người lao động đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mới đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để không mất nhiều thời gian, công sức, tiết kiệm tài chính cho người lao động không phải đi lại nhiều lần mà vẫn biết mình có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Và chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được hưởng như thế nào? BHXH tỉnh Bạc Liêu xin thông tin đến người lao động như sau:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Trường hợp đủ điều kiện hưởng: Người lao động nhìn vào sổ BHXH từ tháng nghỉ việc tính ngược thời gian về trước 24 tháng, nếu có đủ 12 tháng đóng BHTN chưa hưởng trở lên thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Trường hợp không đủ điều kiện hưởng: Trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động có thời gian đóng BHTN chưa hưởng không đủ 12 tháng; và người lao động có tổng thời gian đóng BHTN (cộng thời gian bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu) chưa hưởng trên 12 tháng thì vẫn không đủ điều kiện trợ cấp thất nghiệp. Người lao động được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHTN.

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đố với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người chủ sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất  nghiệp tính theo số tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng không quá 12 tháng.

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng là việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật việc làm.

Các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

          - Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

          - Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

- Hỗ trợ chi phí học nghề.

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

                                                                              - Hồng Quang -