500 tỷ mỗi năm dùng để hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

22/04/2020 04:23 PM


     Luật ATVSLĐ đã quy định về việc hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, rủi ro trong tai nạn lao động(TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN). Đây là một trong hai nội dung mới mà Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quy định đối với lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, BNN.

        Để tăng cường khả năng phòng ngừa TNLĐ, BNN được hỗ trợ từ Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, BNN, đồng thời để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính đồng bộ, tránh có sự tản mạn quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, Luật ATVSLĐ có quy định về chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, BNN từ Luật Bảo hiểm xã hội sang Luật ATVSLĐ.

       Luật ATVSLĐ quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN.

       Ngoài các nội dung chính được quy định từ trong Luật BHXH nhằm chi trả, bồi thường, trợ cấp cho người bị TNLĐ, BNN, Luật ATVSLĐ bổ sung thêm hai nội dung quan trọng là quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và quỹ phòng ngừa.

       Cụ thể của hai quy định mới này như sau: Điều 55 quy định trường hợp người bị TNLĐ, BNN được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý, nếu phải đào tạo NLĐ để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở; Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là hai lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần;

      Điều 56 quy định: Hằng năm, Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, BNN dành tối đa 10% nguồn thu để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN.

      Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN được hỗ trợ bao gồm: Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; Phục hồi chức năng lao động; Điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN theo yêu cầu của cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; Huấn luyện về ATVSLĐ cho người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, BNN.

       Hiện nay, việc sử dụng quỹ phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả. Theo quy định, quỹ phòng ngừa được trích tối đa 10% từ nguồn thu Bảo hiểm TNLĐ, BNN hàng năm 500 tỷ mỗi năm - để hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN), NLĐ trong cả nước phòng ngừa TNLĐ, BNN;

       Hiện Bộ LĐ-TB&XH cũng đã xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP theo hướng: Bỏ bớt thủ tục hành chính; quy định rõ hơn, thuận lợi hơn mức hỗ trợ (cao hơn); quy trình xác định đối tượng được hưởng nhanh hơn, chính xác hơn, quy trình thực hiện thuận lợi hơn, nhằm hỗ trợ DN thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa, giảm TNLĐ, BNN.

      Về vấn đề khám, chữa bệnh nghề nghiệp. Hiện nay, DN rất ngại, thậm chí trốn khám phát hiện BNN cho NLĐ vì việc khám này rất tốn kém so với khám sức khỏe bình thường. Khi phát hiện ra BNN, DN lại phải tốn kém rất nhiều chi phí chữa bệnh cho NLĐ. Bên cạnh đó, sẽ phải cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động. Chính vì lý do đó nên quy định hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp là giúp DN giảm chi phí nhưng vẫn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 được quyền lợi, chế độ cho NLĐ.

      Đối với việc phục hồi chức năng cho NLĐ. Khi NLĐ không may bị TNLĐ, bị suy giảm chức năng của các bộ phận cơ thể, NLĐ khó làm được công việc bình thường, dễ bị sa thải, mất việc làm. Quy định hỗ trợ DN phục hồi chức năng cho NLĐ là rất nhân văn, vừa giúp DN giảm chi phí phục hồi, giúp NLĐ phục hồi chức năng có thể tiếp tục làm công việc phù hợp, có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Đặc biệt giúp người lao động trong DN yên tâm công tác, gắn bó với DN.

      Quỹ hỗ trợ cũng sẽ chi cho việc điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN theo đề nghị của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trước đây chưa có quy định này, khi Đoàn điều tra TNLĐ đưa ra kết luận điều tra, có trường hợp Bảo hiểm xã hội không đồng tình, nên có thể gây thiệt hại cho DN, nhất là chế độ chính sách không thực hiện được, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ và Quỹ TNLĐ-BNN nhưng khó tổ chức điều tra lại vì chưa có quy định của pháp luật nên không có kinh phí cho hoạt động này. Vì vậy, quy định này sẽ giải quyết được dứt điểm vướng mắc nêu trên.

      Hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cũng là hoạt động rất quan trọng trong phòng ngừa TNLĐ-BNN. Bởi vì khi NLĐ được huấn luyện ATVSLĐ theo đúng các quy định của Luật ATVSLĐ, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và huấn luyện các giải pháp làm việc an toàn tại DN, cơ sở sản xuất, họ sẽ hiểu các rủi ro, biết cách phòng tránh nguy cơ có thể xảy ra TNLĐ-BNN với họ. Biết bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ mình và đồng đội xung quanh, đem lại hạnh phúc cho gia đình của họ khi không xảy ra TNLĐ –BNN. Tránh được TNLĐ – BNN là tránh được mất đi sức khỏe, tính mạng; giảm chi phí, thiệt hại cho DN; Đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, góp phần phát huy hiệu quả của Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN.

      Năm 2017, căn cứ vào thực tế tồn dư Quỹ TNLĐ, BNN (tính đến năm 2014 quỹ TNLĐ, BNN dư khoảng 16.300 tỷ đồng, đến năm 2016, quỹ kết dư khoảng 26.000 tỷ đồng), để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và tiết kiệm ngân sách nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất Chính phủ giảm mức đóng từ 1% trên quỹ tiền lương xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương.

      Thực hiện quy định của Luật ATVSLĐ và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, hầu hết các trường hợp TNLĐ, BNN đã xác định tỷ lệ suy giảm sức khỏe đều được hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật.

       Trong giai đoạn 2016 – đến 2018, các cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đã chi khám giám định thương tật bình quân là hơn 1,9 tỷ đồng/năm; chi trợ cấp bình quân là gần 148 tỷ đồng/năm; chi hỗ trợ chuyển đổi nghề bình quân là gần 67 tỷ đồng/năm; chi hỗ trợ phòng ngừa TNLĐ, BNN trong năm 2018 là 200 triệu đồng; năm 2017 phê duyệt hỗ trợ kinh phí huấn luyện từ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là hơn 96 tỷ đồng cho 38.276 người; năm 2018 phê duyệt hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc là gần 43 tỷ đồng…

        Tuy vậy, việc triển khai còn vướng mắc, chậm do một số quy định về tài chính, thủ tục hành chính quá phức tạp, cần phải ngày càng hoàn thiện, để chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, BNN sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, trật tự, phát triển xã hội./.

Ngọc Trăm sưu tầm