Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu: Thông báo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính Phủ

06/01/2018 12:30 PM


           Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 2505/VP-KGVX gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thông báo đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu biết để chủ động cập nhật trên Trang Thông tin điện tử và cùng phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 125/NQ-CP: Bãi bỏ một số thành phần hồ sơ của một số thủ tục thuộc 03 lĩnh vực:

1.     Lĩnh vực Thực hiện Chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

2.     Lĩnh vực Thực hiện Chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

3.     Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

 

Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ: