Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công

Đổi mới theo hướng hiện đại

Ứng dụng “Sổ tay BHXH-BHYT-BHTN” phục vụ người dân tốt hơn

BHXH tỉnh Bạc Liêu: Tập huấn sử dụng chữ ký số

Ngành BHXH: Tăng cường đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn thông tin mạng

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam ​

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng Công nghệ thông tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu: Thông báo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính Phủ

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ​

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh