QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BHYT LIÊN TỤC ĐỦ 5 NĂM

22/01/2020 04:31 PM


 

         Theo Luật BHYT sửa đổi bổ sung từ ngày 1/1/2015, các trường hợp có thẻ BHYT đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục kể từ ngày tham gia và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở cần liên hệ với nơi cấp thẻ để được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”

       Người được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” khi đi khám chữa bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên, với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT mà Bộ Y tế quy định tỷ lệ và điều kiện thanh toán thì người tham gia BHYT vẫn phải đáp ứng các điều kiện thanh toán được quy định và sẽ tự chi trả phần tỷ lệ quỹ BHYT không thanh toán (Khoản 2, Điều 21 Luật BHYT). Được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo. Không phân biệt thẻ BHYT mua theo dạng bắt buộc ở cơ quan, doanh nghiệp hay thẻ BHYT tự nguyện mua theo hộ gia đình.Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.


Ông Hà Văn Minh được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm 2019

        Trường hợp bệnh nhân Hà Văn Minh ở phường 3 Tp. Bạc Liêu bị bệnh nhồi máu cơ tim phải phẫu thuật đặt sten. Do ông Minh đã tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm nên sau khi điều trị bệnh xong, gia đình ông đem toàn bộ chứng từ, hóa đơn đến cơ quan BHXH tỉnh đề nghị cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm để được hưởng quyền lợi miễn 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến. Hồ sơ của ông Minh đã nộp cho cơ quan BHXH gồm: Bản chính các hóa đơn của Bệnh viện Bạc Liêu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Biên lai thu tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2019. Ông Minh đi khám bệnh đúng tuyến, thẻ BHYT của ông còn giá trị sử dụng.

        Chi phí hết đợt điều trị của ông Minh hết 133.107.308 đồng, cá nhân ông phải cùng chi trả 20% với số tiền là 20.045.386 đồng. Theo quy định ông Minh phải trả  số tiền tương đương 6 tháng lương cơ sở thời điểm ông bị bệnh (1.390.000 x 6 tháng = 8.340.000 đồng). Như vậy ông Minh được nhận lại tiền từ cơ quan BHXH  là 11.705.386 đồng.

Phiếu chi thanh toán chi phí vượt quá 6 tháng lương cơ sở cho ông Hà Văn Minh

        Vì thế, dòng chữ “đủ 5 năm liên tục” ghi trên thẻ BHYT đã phát huy tác dụng khi ông Minh điều trị kỹ thuật cao. Mệnh giá thẻ BHYT thời điểm ông Minh tham gia chỉ có 705.600 đồng (1.390.000 x 4,5%) tính ra mội ngày chỉ cần tiết kiệm chưa tới 2 ngàn đồng nhưng đến khi ông Minh bị bệnh, tấm thẻ BHYT đã giúp ông Minh giảm chi phí khám chữa bệnh rất nhiều, kể từ ngày 31/7/2019 – 31/12/2019 ông Minh đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng quyền lợi 100%.

    Ông Hà Văn Minh và vợ nhận tiền tại cơ quan BHXH

       Như vậy, khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi chi trả quỹ BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo./.

 

 

Kim Thư