HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BHYT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

18/09/2018 09:15 AM


HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BHYT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

 

     Ngày 11/09/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giám định BHYT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Phương Nam, Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Lãnh đạo BHXH tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng 12 đơn vị có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Lê Danh Đấu – Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

      Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2018, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của tỉnh là 431.429 triệu đồng, vượt dự toán giao 18% tương ứng số tiền là 66.620 triệu đồng. Đây là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các địa phương quản lý tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/03/2018.

     Nhờ sự chủ động tham mưu, báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa BHXH tỉnh và các Sở Ban ngành liên quan mà trong 6 tháng đầu năm, công tác khám chữa bệnh BHYT tại địa phương có những thuận lợi và đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những tồn tại và hạn chế trong công tác khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm như: sự thiếu công bằng trong việc sử dụng thuốc BHYT giữa bệnh viện tư nhân và bệnh viện công; văn bản hướng dẫn chỉ đạo giữa 2 ngành BHXH và Bộ  Y tế vẫn còn bất cập chưa thống nhất; việc lựa chọn sử dụng thuốc, vật tư y tế có giá thành cao, hàm lượng thuốc ít cạnh tranh, có dạng bào chế đặc biệt, các chế phẩm y học cổ truyền vẫn còn tương đối phổ biến; chỉ định DVKT còn rộng rãi quá mức cần thiết. Vì vậy trong 6 tháng đầu năm đã sử dụng trên 50% dự toán giao.

      Tại hội nghị, Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tình trạng vượt dự toán. Lãnh đạo Sở Y tế cũng yêu cầu Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh cần quan tâm sát sao hơn nữa để kịp thời chỉ đạo, chủ động cân đối nguồn quỹ được giao. Lãnh đạo BHXH tỉnh đề xuất một số ý kiến: mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung, hạn chế chỉ định DVKT rộng rãi, ưu tiên sử dụng thuốc nội địa theo đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Phương Nam yêu cầu: BHXH tỉnh tiếp tục quản lý, sử dụng quỹ BHYT. Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc và hiệu quả dự toán chi KCB BHYT được giao, sử dụng quỹ BHYT một cách tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường đẩy mạnh công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu đầy đủ và kịp thời trên hệ thống thông tin giám định BHYT. Yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tình hình khám chữa bệnh BHYT nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của UBND cấp huyện trong công tác khám chữa bệnh BHYT./.

Cẩm Hường