Số / Ký hiệu: QT-CST-14
Trích yếu: Quy trình Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
Loại văn bản:
Quy trình ISO BHXH Thành phố
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/12/2014
Ngày có hiệu lực:
30/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
QT-CST-14: Quy trình Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
Nội dung trong tệp đính kèm